Letter to boycott Durban signed by: Former two-term President, Alexander KwaÅ›niewski, former Prime-Minister Tadeusz Mazowiecki , Oscar Award Winning Director Andrej Wajda, last living leader of the Warsaw Ghetto Uprising, Dr. Marek Edelman and others … I could not find this in English.

From Gazeta.pl

Tadeusz Mazowiecki i Aleksander KwaÅ›niewski to m.in. sygnatariusze listu wzywajÄ…cego premiera i szefa MSZ do zbojkotowania konferencji ONZ nt. “Rasizmu, ksenofobii i zwiÄ…zanej z tym nietolerancji”.

Chodzi o skandal, jaki wybuchÅ‚ podczas poprzedniej konferencji – w 2001 r. USA i Izrael opuÅ›ciÅ‚y konferencjÄ™ ze wzglÄ™du na antysemickie wystÄ…pienia. – Istnieje obawa, że obecna konferencja, zwana Durban II, zakoÅ„czy siÄ™ podobnym, lecz jeszcze poważniejszym skandalem – piszÄ… sygnatariusze listu: b. premier Tadeusz Mazowiecki, b. prezydent Aleksander KwaÅ›niewski, Marek Edelman, prof. Barbara Skarga oraz Andrzej Wajda.

Komisja Europejska przyjęła stanowisko, że jeÅ›li konferencja “skupi siÄ™ na problemach jednego tylko regionu Å›wiata, wezwie do Å›cigania zniesÅ‚awiania religii, ustali hierarchiÄ™ cierpienia wÅ›ród ofiar rasizmu”, to UE opuÅ›ci konferencjÄ™. Kanada, Izrael i USA już postanowiÅ‚y zbojkotować konferencjÄ™.

Hat tip to Jan Gebert

ed note: The signatories are concerned that Durban II will be a repeat of Durban I where an endless series of anti-Semitic speeches caused Israel and the United States to walk out. Canada, Israel and the US have already boycotted Durban II and the EU has threatened to leave if the conference focuses on a single region or establishes a hierarchy of suffering among the victims of racism.

Is it so hard to Google translate?

About the author

Rabbi Yonah

3 Comments

  • Marek Edelman was a anti-Zionist his entire life. Just like every person with a heart should be.

  • Hovarda tv seçene?i sayesinde tüm üyeler kesintisiz bir ?ekilde canl? yay?n deneyimi sunmaktad?r. Hovarda online bahis sitesindeki tv lobisi yüzlerce …