woot woot

woot woot

Madness? You don’t know madness – kind of like the storm before the bigger storm… Jewlicious at the Beach 3.0 is about to begin. Stay tuned… For more info on the conference, please visit jewliciousfestival.com. Visit our Flickr page for regularly updated photos:

www.flickr.com

Jewlicious' JTB3 photoset Jewlicious’ JTB3 photoset

Follow me

About the author

ck

Founder and Publisher of Jewlicious, David Abitbol lives in Jerusalem with his wife, newborn daughter and toddler son. Blogging as "ck" he's been blocked on twitter by the right and the left, so he's doing something right.

1 Comment

  • Casibom güncel giri? ad?mlar?n? tamamlarken ki?ilerin dilerlerse i?lemlerini mobile olarak da tamamlamas?na izin verilmektedir. Mobile eri?im ad?mlar?nda sorun ya?amamak için cihaz?n?z?n sadece sizin kullan?m?n?za aç?k olmas? gerekmektedir. Çoklu kullan?ma aç?k olan cihazlarda ki?ilerin eri?imi ile alakal? sorunlar meydana gelebilmektedir. Casibom sitesinde kullan?c?lar?n masaüstü versiyonda hangi oyunlardan ve olanaklardan istifade ediyorlarsa, ayn? ?ekilde mobile sistemde de ayn? i?lem ak???ndan istifade etmelerine imkan verilmektedir. Mobile eri?im ad?mlar?n? yerine getirirken uygulama ya da taray?c? kullanabilirsiniz. Uygulama kullanmak isteyen ki?ilerin cihazlar?na Google Play Store ya da AppStore üzerinden aplikasyonu indirmeleri gerekmektedir. Uygulama indirme a?amas?nda sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Cihaz?n?z?n yava?lamas?na ya da i?lem kapasitesinin dü?mesine de neden olmayaca??n?n ayr?ca iletilmesi gerekmektedir. Casibom kullan?c? memnuniyeti konusunda en kapsaml? hizmetleri veren siteler aras?ndad?r.