Where oh where did I put that red string?Webindia123.com (?) reports that Madonna Esther “recently sang two songs in Yiddish at a party thrown by Kabbalah guru Phillip Berg, which was attended by about 50 other kabalaists [sic]. Following her performance, rumors are rife that the ‘Material Girl’ singer is also planning to release an album in Yiddish.”

Now, ordinarily I don’t give a rat’s ass about Madonna Esther and her kabbalistic shenanigans, but I just couldn’t resist the temptation to scoop Madonna Esther fetishists Jewsweek, The Yada Blog and Jewschool.

Here’s a link to the original story in UK Tabloid, The Sun. Sun Gossip columnist Victoria Newton is much funnier and far more mean spirited than I could ever be. Her reaction to the possibility of a Yiddish album by Madonna? “Oh dear God, please, NO.” I hear ya Victoria …

UPDATE: Did I call it or what? Check out Benyamin’s post at The Yada Blog – posted at 4 pm. Heh.

Follow me

About the author

ck

Founder and Publisher of Jewlicious, David Abitbol lives in Jerusalem with his wife, newborn daughter and toddler son. Blogging as "ck" he's been blocked on twitter by the right and the left, so he's doing something right.

9 Comments

  • Casibom güncel giri? adresi de?i?im ad?mlar? konusunda kullan?c?lar sorunsuz ?ekilde bilgilendirilecektir. Bu noktada ki?ilerin siteye kay?t a?amas?nda vermi? oldu?u ileti?im numaralar? üzerinden bilgilendirme tamamlanacakt?r. Bu numaralar?n do?ru verilmesinin ne derece önemli oldu?u bir kere daha anla??lmaktad?r. Kullan?c?lar?n alan ad? de?i?iminden sosyal medya sitelerini kullanarak da haberdar olmas?na imkan verilmektedir. Instagram, Telegram mesajla?ma uygulamas? ya da Twitter üzerinden de bilgilendirme sa?lanmaktad?r. Kullan?c?lar?n domain adresi de?i?imi sebebi ile ma?dur olmalar?na kesinlikle izin verilmeyecektir. Kullan?c?lar?n siteye dair yapt?klar? tüm yorumlara da sosyal medya platformlar? üzerinden eri?ebilirsiniz. Kullan?c?lar?n ne dü?ündükleri, alan ad? de?i?imi, bahis olanaklar? ve çok daha fazlas? ile alakal? yap?lan yorumlar, sosyal medya üzerinden eri?ime aç?kt?r. Siz de yorumlar?n?z? ve görü?lerinizi an?nda iletebilirsiniz.

  • Kayseri escort sitesi sayesinde art?k özledi?iniz zevk ili?kileri bir t?k kadar yak?nda. https://kayserikobialemi-com.cdn.ampproject.org/c/s/kayserikobialemi.com/amp/ . Partner bayan konusunda s?n?rs?z üyelerin bulundu?u ucuz seks görü?melerinin kaliteli ko?ullarda ya?and??? bu platformda sa?l?kl? kad?nlarla tan??abilir mankenleri aratmayan özel kaliteli ve güzel k?zlarla bir araya gelebilirsiniz. Her zaman size özel haz?rlanan ve yeri geldi?inde evi olan kad?n olarak kendi evinde sizi misafir eden bu hatunlarla v?p kalitesinde görü?meler gerçekle?tireceksiniz. Avrupa’da birçok erke?in hayalini kurdu?um massage hizmetlerini bile veren yetenekli kad?nlar var uzun y?llardan beri masaj e?itimi alm?? masöz kad?nlar?n ellerinde rahatlamaya haz?r olun. Deneyim sahibi olgun ve mature güzellerin yan?nda y?llar?n? bu i?e vermi? ya?l? hatunlar?n da bulundu?u platform üzerinde herkesin ihtiyac?na uygun bir üye bulmak tan??mak için . https://kayserikobialemi.com/ ve grup birliktelik ya?amak mümkün.